Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu

Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu

Ekološko kmetijstvo, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Sadjarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Gospodarjenje  | 
Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu

Ustanovna seja strokovnega odbora za sadjarstvo pri KGZS

Ključne besede: strokovni odbor, sadjarstvo, zavarovanja v kmetijstvu,

Konec marca je preko videokonference potekala ustanovna seja strokovnega odbora za sadjarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Sejo je vodil predsednik KGZS Roman Žveglič. Člani odbora v sestavi Jaka Aškerc, Alojz Herga, Silvano Knez, Anže Legat, Doris Letina, Boris Orešek, Jože Ratajc, Ivanka Rožej, Erna Skok, Janko Stojkovič, Radovan Štor, so najprej izvolili predsednika odbora, ki je postal Boris Orešek in podpredsednika odbora, ki je postal Radovan Štor. Strokovni tajnik odbora je Vojko Bizjak.

Odbor je v nadaljevanju obravnaval zavarovanja v sadjarstvu. Na zadnji seji odbora v prejšnji sestavi je bil predlagan nov, dodaten model zavarovanja, ki bi bil, vsaj na Primorskem, bolj prijazen do sadjarjev. Zavarovalo naj bi se samo letne stroške obdelave nasada, odškodnina bi se izplačala pri izpadih pridelka nad 50 %.

Predstavnika zavarovalnice Triglav Aleš Zupan in Jasmina Levstik Šoln sta predstavila predlog takšnega modela, ki pa bo moral biti obravnavan tudi na MKGP, ki je bilo z našo pobudo seznanjeno, vendar do sestanka do sedaj še ni prišlo. V nadaljevanju seje so člani odbora pristopili k pripravi programa dela. V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, je bilo izraženo kar nekaj pobud, ki se smiselno uredijo in umestijo v štiriletni program dela, prioritetne vsebine pa bo odbor določil na eno od naslednjih sej. Ključne teme pa so vsekakor zavarovanje pridelka, višina katastrskega dohodka v sadjarstvu, omejitve pri pridelavi sadja, SKP 2021 – 2027 in ohranitev vseh možnosti neposredne prodaje sadja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki