Skupni dokument predlogov za SKP

Skupni dokument predlogov za SKP

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Prašičereja, Govedoreja, Ostale rejne živali  | 
Skupni dokument predlogov za SKP

Strokovni odbori za govedorejo, prašičerejo in rejo kopitarjev o predlogih strateških ciljev za novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike in aktualni problematiki

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023–2027, ki prinaša predloge intervencij za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo v okviru strokovnih odborov pripravili predloge strateških ciljev, za katere menimo, da jih je treba vključiti v novo SKP.

Tako je bila 11. junija sklicana skupna seja strokovnih odborov za goveje meso, krave dojilje in mleko z namenom, da vsi trije odbori pripravijo skupne predloge in stališča ter da se opredelijo do dokumentov, ki so jih deležniki posredovali po sestanku na MKGP. Strokovni odbori so pripravili skupen dokument s predlogi za vključitev v strateški načrt Skupne kmetijske politike. Poleg tega je razprava potekala tudi o odloku o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala COVID.

Prav tako se je do predlogov nove SKP na seji, ki je potekala 8. marca, opredelil strokovni odbor za prašičerejo, ki je prav tako pripravil dokument s predlogi strateških ciljev za novo SKP s področja prašičereje.

Na KGZS  je 8. junija potekala tudi razširjena seja strokovnega odbora za konjerejo, na kateri so razpravljali o predlogih SKP obravnavani na sektorskem sestanku za področje konjereje na MKGP. Na sestanku so poleg članov SO sodelovali tudi drugi predstavniki PRO in DPO s področja konjereje  Po opravljeni razpravi je bilo predlagano, da se prejeto gradivo dopolni. Konec junija je bil zato na KGZS sklican strokovni odbor za konjerejo, kjer so člani dopolnili predloge ukrepov bodoče SKP za področje konjereje.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je skupne predloge strateških ciljev za novo programsko obdobje skupne kmetijske politike že posredovala na MKGP.  Na KGZS pričakujemo, da bodo stališča strokovnih odborov vključena v strateški načrt nove SKP 2023–2027.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki