Izkoristiti je treba mednarodne povezave

Izkoristiti je treba mednarodne povezave

Delo organov KGZS, Strokovni odbori  | 
Izkoristiti je treba mednarodne povezave

Strokovni odbor za promocijo in mednarodno sodelovanje predlaga večjo vključenost zbornice v mednarodna dogajanja

Predsednik KGZS Roman Žveglič je v uvodu prve seje strokovnega odbora za promocijo in mednarodno sodelovanje,  ki je bila v začetku maja,  predstavil pomen strokovnih odborov in komisij ter njegova pričakovanja od tega odbora. Glede na vse večji pomen promocije kmetijstva, zbornica rabi ustrezne usmeritve odbora pri tem.

V nadaljevanju so se prisotni člani odbora na kratko predstavili in pojasnili, kako so si zamislili svojo vlogo v odboru. Nato pa je bila za predsednika odbora predlagan in soglasno izvoljen Rok Sedminek, podpredsednica pa bo v tem mandatu Doris Letina.

V razpravi o vlogi odbora in promociji zbornice nasploh je bilo omenjeno tudi to, da se več pozornosti nameni mednarodnemu sodelovanju. Izkoristiti je namreč treba dosedanje članstvo zbornice v mednarodnih organizacijah, predvsem v odborih Copa Cogeca. Ponovno je treba tudi vzpostaviti sodelovanje z zamejskimi organizacijami.

Z mednarodnim sodelovanjem je povezana tudi nejasna vloga zbornice v času slovenskega predsedovanja EU, zato je treba pridobiti več informacij s strani ministrstva. Predlog je, da bi kmetijske nevladne organizacije skupaj organizirale kakšen dogodek.

Pri promociji pa so člani pohvalili dosedanje delo zbornice, predlagajo pa večjo aktivnost na družbenih omrežjih, da se s tem zbornica še bolj približa tudi mladim.

Nazaj

Prihajajoči dogodki