Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2022

Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2022

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2022

Nov izziv predstavlja začetek priprav za izvajanje skupne kmetijske politike v novem programskem obdobju 2023 – 2027.

Danes so se na 6. redni seji (in zadnji letošnji) sestali člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na njej so se seznanili s Strateškim načrtom SKP 2023-2027, ki je bil s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot gradivo za obravnavo posredovano Vladi RS. Hkrati se je Svet tudi seznanil z vsemi pripombami, ki jih je zbornica poslala na ministrstvo.

Svet KGZS je med drugim obravnaval in na koncu tudi potrdil Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2022. Sprejeli so še programe dela in finančne načrte kmetijsko-gozdarskih zavodov, Zavoda za certifikacijo gozdov, Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter trinajstih območnih enot KGZS. Del seje so člani sveta namenili tudi pregledu aktivnosti zbornice v tem letu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki