Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva.

Ključne besede: sofinanciranje zavarovalnih premij, upravičenci

Sprememba uredbe je potrebna zaradi uskladitve uredbe z zakonom, ki ureja kmetijstvo tako, da se na novo določi upravičenec do sofinanciranja zavarovalnih premij. V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je lahko upravičenec do sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva nosilec oziroma fizična oseba, pravna oseba in združenje pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo. V primeru sofinanciranja zavarovalne premije lahko pogodbo za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje sklene izključno nosilec kmetijskega gospodarstva.

Uredba (Uradni list 181/2021, strani 10478-10485)

Nazaj

Prihajajoči dogodki