Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanciranja zavarovanj

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva.

Ključne besede: sofinanciranje zavarovalnih premij, upravičenci

Sprememba uredbe je potrebna zaradi uskladitve uredbe z zakonom, ki ureja kmetijstvo tako, da se na novo določi upravičenec do sofinanciranja zavarovalnih premij. V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, je lahko upravičenec do sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva nosilec oziroma fizična oseba, pravna oseba in združenje pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo. V primeru sofinanciranja zavarovalne premije lahko pogodbo za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje sklene izključno nosilec kmetijskega gospodarstva.

Uredba (Uradni list 181/2021, strani 10478-10485)

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!