Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in specifikaciji sheme Izbrana kakovost

Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in specifikaciji sheme Izbrana kakovost

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in specifikaciji sheme Izbrana kakovost

V torek, 14. decembra, se je na 3. izredni seji sestal Strokovni odbor za zelenjadarstvo. Glavni razlog za sklic seje je bil poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za pripombe na Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (v nadaljevanju Zakon), ki ga bodo spreminjali po skrajšanem postopku. Seje sta se udeležila tudi predstavnika MKGP, Branko Ravnik in Polona Grahovac. Vsebino seje povzema strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

 

Ključne besede: pridelava zelenjave, izbrana kakovost, zakon o promociji

Strokovni odbor  v prejšnji sestavi je že pripravil predloge sprememb Zakona, vendar MKGP takrat ni pristopilo k spreminjanju zakona. Predlogi sprememb temeljijo na konceptu, da primarni pridelovalec, ki trži zelenjavo, vodi vso evidenco in ne glede na to, kam trži zelenjavo, plača celoten prispevek za promocijo po kilogramu zelenjave, ki jo odda na trg. Skladno s tem konceptom je strokovni odbor predlagal spremembe 10., 11., 13., 14., 16., 32. in 36. člena Zakona.

Na tokratni seji so se člani odbora odločali, katere aktivnosti bodo v bodoče peljali v zvezi s promocijo zelenjave in ali se vključijo aktivno v postopek spremembe Zakona ter posredujejo na MKGP omenjene predloge sprememb.

V razpravi so najprej spregovorili o težkih razmerah v sektorju zelenjave. Stroški pridelave se višajo, odkupne cene pa zmanjšujejo, saj je pritisk velikih količin poceni uvožene zelenjave čedalje večji. Odkup slovenske zelenjave s strani trgovcev se je v zadnjih mesecih precej zmanjšal in marsikomu so na njivi ostale gomoljnice in zelje. Vsi so se strinjali, da je nujna intervencija s strani varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in da bi Izbrana kakovost (IK) ter ustrezna promocija te sheme lahko izboljšala stanje v sektorju.

Dogovorili so se, da se varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano pozove, da ugotovi, kaj se dogaja na trgu zelenjave v Sloveniji, zakaj s strani trgovcev ni odkupa slovenske zelenjave, ki je na razpolago in kaj predlaga za rešitev, da bo slovenska zelenjava prišla v trgovine in v javni sektor.

Poleg tega so sklenili, da bodo intenzivno nadaljevali s pripravo specifikacije za shemo IK, na Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov pa strokovni odbor za zelenjadarstvo trenutno ne bo podal predlogov za spremembe, ker bo promocija predmet obravnave po tem, ko se bo pripravila shema IK.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki