Shema IK za žita da, do ukrepov KOPOP in SOPO pa pomisleki

Shema IK za žita da, do ukrepov KOPOP in SOPO pa pomisleki

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Poljedelstvo, Rastlinska pridelava  | 
Z novimi ukrepi  SKP se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala.

Z novimi ukrepi SKP se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala.

Člani Strokovnega odbora za poljedelstvo so na prvi seji 15. aprila 2021 izvolili vodstvo odbora. Za predsednika je bil izvoljen Slavko Trstenjak, za podpredsednika pa Viktor Časar

Ključne besede: strokovni odbor, poljedelstvo

V nadaljevanju so člani obravnavali program dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki so ga prejeli v obravnavo in ga bodo dokončno potrdili na naslednji seji.

Med aktualnimi vsebinami so razpravljali o pripravi sheme Izbrane kakovosti za žita (IK) ter o predlogih intervencij SOPO in KOPOP za področje poljedelstva.

Člani so pohvalili delo na področju vzpostavitve sheme IK, ki je bilo na pobudo in ob aktivni vlogi strokovnega odbora za poljedelstvo pri KGZS, opravljeno v preteklih letih. Postopki so bili dolgotrajni in po večletnem usklajevanju s predelovalno industrijo je vloga za priznanje označbe pripravljena za oddajo. K vlogi so s podpisom že pristopili Zadružna zveza Slovenije, KGZS in OPZS, še vedno pa se čaka na pristop ZKŽP. V tem času se je pristopilo tudi k pogajanjem s Trgovinsko zbornico Slovenije. Nekateri člani odbora so izrazili pomisleke glede zagotavljanja sledljivosti v shemi IK in opozorili, da se pri  shemi izbrana kakovost za meso že pojavljajo precejšnje težave.

Glede predlaganih novih podintervencij v SOPO in KOPOP je prevladovalo mnenje, da niso najbolj ustrezne in da gredo vse bolj v smer ekološke pridelave. Z novimi ukrepi se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala. Kmetje se bodo odločali za vstop na osnovi finančnega ovrednotenje posameznih podintervencij, zato je nujno predloge čimprej ovrednotiti. Zlasti motijo predlogi kot npr. medovite rastline in združene setve, kjer je prepovedana uporaba FFS, saj bodo ti posevki preraščeni s pleveli in ni možnosti, kako se jih bo zatiralo. Pri podintervenciji VOD se ne strinjajo z zahtevo po uporabi samo ekoloških gnojil.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki