V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za strna žita in ohraniti ukrep DŽ

V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za strna žita in ohraniti ukrep DŽ

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Prašičereja, Poljedelstvo, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za strna žita in ohraniti ukrep DŽ

Ustanovna seja strokovnega odbora (SO) za prašičerejo je potekala v drugi polovici marca.

Na njej so bili prisotni člani SO Simon Černel, Mark Dragoš, Jože Globevnik, Janez Golob, Andrej Kastelic, Danilo Meolic, Alojz Varga, odsotna sta bila Matic Danjko in Roman Belšak. Člani so soglasno izvolili Danila Meolica za predsednika in Andreja Kastelica za podpredsednika, strokovni tajnik odbora pa je postal Danilo Potokar.

V nadaljevanju je Jernej Vrtačnik s KGZS predstavil stanje v sektorju prašičereje v Sloveniji in Evropski uniji. V razpravi so člani podali svoja mnenja, ugotovitve in predloge na stanje v sektorju prašičereje. Ugotavljajo da je stanje slabo, da se kljub 35 % samooskrbi ne da prodati prašičev, ki preraščajo in še povečujejo izgubo na prašičerejskih kmetijah.

Odkupne cene so nizke, zato člani SO zahtevajo pomoč države sektorju prašičereje. Člani SO tudi zahtevajo, da se čim prej začne izvajanje sheme Izbrana kakovost Slovenija (IK SLO), za svinjsko meso in izdelke. Stališče Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP in GIZ mesne industrije, da je v Sloveniji velik sivi trg ne drži, saj je zakol za lastne potrebe na kmetijah legalen zakol. V kolikor sivi trg obstaja, morajo svoje delo opraviti inšpekcijske službe.

Člani SO ocenjujejo, da je trenutno v Sloveniji na voljo letno 150.000 domačih prašičev za zakol. GZS-ZKŽP in GIZ mesne industrije ne želita vzpostavitve sheme IK SLO za prašičje meso. Člani SO tudi izpostavljajo, da morajo imeti rejci prašičev zavezujoče pogodbe z odkupovalci, če želijo redno prodajati svoje prašiče.

Alojz Varga  je povedal, da je Slovenska zveza prašičerejcev na MKGP poslala več dopisov s pozivi za pomoč sektorju prašičereje, na katere ni dobila odgovora. Člani SO ugotavljajo, da je treba v novi SKP zagotoviti za prašičerejce proizvodno vezana plačila za strna žita in ohraniti ukrep DŽ. Treba je čim prej začeti izvajati shemo IK SLO, za to pa je potrebna odločitev sektorskega odbora za meso pri MKGP.

Sprejeti je treba tudi predpise, ki bodo znotraj sistema javnega naročanja hrane zahtevali, da je treba kupiti določene količine mesa z oznako IK SLO. Veliko težavo predstavljajo tudi zavajajoči reklamni oglasi ( domače, slovensko, z dežele, …). Takoj je treba uvesti sistem masnih bilanc, znotraj celotne verige od rejca do maloprodajnega računa v trgovini.

Odbor je na koncu sprejel naslednje sklepe:

  • Člani SO zahtevajo takojšnji vstop v shemo IK SLO.
  • Člani SO zahtevajo takojšnjo uvedbo masnih bilanc, v celotni verigi, od rejca do maloprodajnega računa v trgovini.
  • Člani SO zahtevajo, da je v sistemu javnega naročanja hrane potrebno obvezno  zagotoviti najmanj 50% mesa slovenskega porekla.
  • Člani SO naj pošljejo predloge za razrešitev slabega stanja v sektorju prašičereje strokovnemu tajniku.
  • Člani SO v novi SKP zahtevajo proizvodno vezana plačila za strna žita in beljakovinsko komponento, ter ohranitev ukrepa DŽ.
  • Člani SO zahtevajo takojšnjo pomoč države - Odlok o pomoči sektorju prašičereje.
  • Članom SO se posreduje Sporazum o revitalizaciji prašičereje
Nazaj

Prihajajoči dogodki