Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij lastnikov zemljišč, ki nimajo interesa za kmetovanje

Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij lastnikov zemljišč, ki nimajo interesa za kmetovanje

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Zemljišča in gradnje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij lastnikov zemljišč, ki nimajo interesa za kmetovanje

Člani Strokovnega odbora za vodne zadrževalnike so na prvi seji 25. maja 2021 izvolili vodstvo odbora. Za predsednika je bil izvoljen Albin Oven, za podpredsednika pa Aleš Kosovel. Strokovna tajnica odbora je dr. Dušica Majer. 

 

Ključne besede: namakanje, strokovni odbori

Po izvolitvi  vodstva so člani razpravljali o programu dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki so ga prejeli v obravnavo in je bil predstavljen na seji. 

Odbor bo v okviru svojega delovanja obravnaval tematike, povezane z načrtovanjem poplavne varnosti, gradnjo in koriščenjem vodnih zadrževalnikov ter umestitvijo le-teh v prostor in njihovim vplivom na kmetijstvo in kmetijska gospodarstva.

Člani so v razpravi opozorili tudi na velike težave v zvezi z gradnjo namakalnih sistemov. Pogoj, da je za gradnjo potrebno soglasje 67 % lastnikov zemljišč, je za kmete nesprejemljiv in zaradi nepridobljenih soglasij se ustavljajo obnove in gradnje namakalnih sistemov.

Problem je toliko večji, ker veliko lastnikov zemljišč, ki morajo dati soglasje, ne kmetuje in niso zainteresirani za gradnjo namakalnih sistemov. Z novim Zakonom o kmetijskih zemljiščih se mora zahteva glede potrebnih soglasij spremeniti, sicer se bo ustavilo veliko projektov.

Na naslednji seji bodo potrdili program dela in se dogovorili za časovnico pri realizaciji programa.

Nazaj

Prihajajoči dogodki