Za manj nesreč na kmetijah

Za manj nesreč na kmetijah

Ekološko kmetijstvo, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Za manj nesreč na kmetijah

Ustanovna seja strokovnega odbora za varnost in zdravje pri delu

Konec aprila je potekala ustanovna seja strokovnega odbora za varnost in zdravje pri delu, ki je bil na novo ustanovljen, saj se pokazala potreba, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bolj sistematično pristopi k delu na tem področju.

Člani Janez Bandur, Franc Jagodič, Stanko Jaki, Barbara Leber Vračko in  Jure Magajne, Gregor Ročnik. Predsednik odbora je postal Franc Jagodič, podpredsednica pa  Barbara Leber Vračko. Strokovni tajnik odbora je postal Martin Mavsar.

Člani odbora so se seznanili z aktualnim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu na kmetijah, številom in pogostostjo nesreč pri delu na kmetijah in njihovih posledicah. Predstavljeni podatki so zaskrbljujoči, zato so člani odbora zavzeli stališče, da je treba obnoviti aktivnosti na ravni Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so pred leti že potekale.

Člani odbora so v program dela vključili promocijo varnega in zdravega dela v okviru KGZS; uvedbo rednih usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu za vse, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom; izboljšanje sodelovanja med vsemi deležniki na tem področju; sofinanciranje nakupa varne kmetijske tehnike in opreme v okviru prihodnjih razpisov Program razvoja podeželja.

Člani SO za varnost in zdravje pri delu so se še dogovorili, da se prihodnje seje lahko skličejo tudi na kmetijah, ki so lahko primer dobre prakse.

Nazaj

Prihajajoči dogodki