Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta tema

Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta tema

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta tema

Člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO) so na prvi seji 14. aprila 2021 izvolili za podpredsednika odbora Pavla Zatlerja, predsednika pa bodo izvolili na naslednji seji, saj je bil predlagan kandidat na seji opravičeno odsoten.

 

Ključne besede: VVO, strokovni odbori,

V nadaljevanju so se člani najprej seznanili z dosedanjim delom Komisije za VVO v preteklih letih, nato pa so razpravljali o programu dela odbora v obdobju 2021 – 2024. Predlog programa je bil predstavljen na seji in posredovan v obravnavo. Dokončno ga bodo potrdili na naslednji seji.

V razpravi so vsi člani odbora poudarili nujnost vztrajanja pri že predlaganih rešitvah in se zavzeli za nadaljevanje dosedanjega dela v smeri sprememb krovnega zakona o vodah in s tem ureditve odškodnin za kmete, ki kmetujejo na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I). Opozorili so, da je treba odpraviti nepotrebne ukrepe in zahtevati spoštovanje vodovarstvenega režima tudi od drugih sektorjev, ki s svojo dejavnostjo vplivajo na kakovost pitne vode.

Problematiko je treba urediti celovito in po vzoru evropskih držav, ki imajo to že več let dobro urejeno kot npr. Avstrija. Pri tem so opozorili na nujnost enotnosti kmetov ter enotnega pristopa in podpore celotnega zborničnega sistema na vseh ravneh, saj v nekaterih primerih enote na terenu (Kmetijsko gozdarski zavodi) ne podprejo stališč kmetov.

Na naslednji seji bo odbor potrdil predsednika ter v skladu s programom dela pripravil časovnico glavnih aktivnosti in se dogovoril glede prvih nujnih korakov.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki