O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu

O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava  | 
O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu

Ustanovna seja strokovnega odbora za oljkarstvo pri KGZS

Ključne besede: strokovni odbori, oljkarstvo

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je v torek, 18.5.2021, preko videokonference potekala konstitutivna seja Strokovnega odbora za oljkarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Konstitutivno sejo je do izvolitve predsednika vodil predsednik KGZS Roman Žveglič. Člani odbora v sestavi Avrelijo Bonin, Bogdana Brilj, Jože Klabjan, Danilo Markočič, Tina Markovič, Maja Podgornik, Kristijan Radikon, Gregor Ratoša in Danijel Stojković Kukulin so najprej izvolili predsednika odbora, ki je postal Danilo Markočič in podpredsednika odbora, ki je postal Avrelijo Bonin.  Strokovna tajnica odbora je Viljanka Vesel.

Odbor je v nadaljevanju obravnaval  prioritetne cilje v oljkarstvu za obdobje 2021 – 2027, ki so bili pripravljeni za sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar še niso združeni v enoten dokument. Predstavili so jih dr. Maja Podgornik, Vojko Bizjak in Viljanka Vesel, ki jih bodo skupaj s predsednikom odbora združili in posredovali vsem članom v čim krajšem času, da ga bodo obravnavali na naslednji seji. Na seji je bilo dogovorjeno, da člani posredujejo svoje predloge za program dela odbora v desetih dneh, na podlagi katerega bo pripravljen program za obravnavo na naslednji seji. V nadaljevanju je bilo dogovorjeno, da se do sedaj predlagane ukrepe, ki nadomeščajo KOPOP iz prejšnjega obdobja, posreduje vsem članom in jih obravnava na naslednji seji.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!