Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort

Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Hmeljarstvo  | 
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort

Na ustanovni seji strokovnega odbora za hmeljarstvo, ki je potekala 12. maja 2021, so člani odbora izvolili vodstvo, govorili o aktualnih vsebinah ter zastavili prioritete dela.

 

Ključne besede: hmeljarstvo, strokovni odbori

V novem sklicu bo predsednik odbor za hmeljarstvo Domen Marovt, za podpredsednika je bil izvoljen Jernej Ribič.

Ostali člani odbora so: Vinko Drča, Damjan Golavšek, Marjan Golavšek, Božo Kobold, Milan Lesjak, Jaka Orožim, Boštjan Povše, Franc Puklavec in Rok Sedminek. Strokovna tajnica odbora Irena Friškovec.

Vinko Drča je v razpravi izpostavil področja dela, ki bi po njegovem mnenju morala v tem mandatu biti prioritetna. Med drugim nerealizirani sklep vlade iz leta 2008 za pomoč hmeljarjem, ki jim je neurje na območju Braslovč v letu 2007 podrlo žičnice, certificiranje hmelja – pravilnik, zavarovanja v kmetijstvu, zaščita slovenskih sort hmelja – dvopartitna pogodba z IHPS, kompostiranje na kmetijskih zemljiščih – hmeljevina, registracije FFS v hmeljarstvu, poenostavitev postopkov za pridobivanje dovoljenj za gradnjo namakalnih in oroševalnih sistemov ter zagotavljanje vode, spremljanje zakonodaje in priprava mnenj ter predlogov na predlagane zakonske in podzakonske akte ter ostala gradiva, ki se bodo nanašala na hmeljarstvo.

Specialistka za hmeljarstvo KGZS - Zavoda Celje Irena Friškovec je predstavila osnutka intervencij Shema za okolje in podnebje (SOPO) in Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za področje hmeljarstva.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!