Nujno povečati obnovo vinogradov

Nujno povečati obnovo vinogradov

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Vinogradništvo in vinarstvo, Turizem, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Nujno povečati obnovo vinogradov

Ustanovna seja strokovnega odbora za vinogradništvo

Na kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je v torek, 4. maja 2021, preko videokonference, potekala konstitutivna seja Strokovnega odbora za vinogradništvo in vinarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

V začetku maja je potekala ustanovna seja Strokovnega odbora za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predsednik odbora je Boštjan Protner, podpredsednik pa Lojze Kerin.

Člani odbora v sestavi Elizabet Bordon, Žan Bric, Primož Lavrenčič, Marjan Lesica, Marjan Martinčič, Marko Toplak, Janez Zavec in Jurij Žorž. Strokovni tajnik odbora je Jernej Martinčič.

Odbor je v nadaljevanju Roman Žveglič seznanil s trenutnim stanjem pri sprejemanju podzakonskih predpisov s področja vinogradništva in vinarstva, ki jo pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prav tako so se člani odbora seznanili, da se bo pripravljal Interventni zakon za opravo posledic letošnje pozebe, ki tudi vinogradnikom ni prizanesla.

Iz razprav članov odbora je bilo tudi razvidno, na katerih področjih bodo potekale aktivnosti odbora v naslednjem mandatnem območju. Izpostavljeno je bilo zavarovanje pridelka grozdja, trend upadanja površin vinogradov in nujnost povečanja obnov, odsotnost krovne organizacije za izvajanje generične promocije itd.. Program dela bodo člani odbora sprejeli na eni od naslednjih sej.

Nazaj

Prihajajoči dogodki