Za skupna stališča do skupne kmetijske politike

Za skupna stališča do skupne kmetijske politike

Delo organov KGZS, Strokovni odbori  | 
Za skupna stališča do skupne kmetijske politike

V novi sestavi se je konec aprila prvič sestal Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost. Odbor bo vodil Peter Vrisk, podpredsednik odbora pa je postal Stane Kavčič. 

Prvo sejo je vodil predsednik KGZS Roman Žveglič, ki je poudaril pomen tega strokovnega odbora, njegovega področja delovanja in okvirnih tem. Odbor bo v okviru svojega delovanja obravnaval tematike, povezane s kmetijsko politiko in poslovno organiziranostjo. Zlasti bo sodeloval pri pripravi mnenj in stališča do skupne kmetijske politike in njenih ukrepov.

Člani so v nadaljevanju razprave o možnih vsebinah programa delovanja odbora poleg razvoja ukrepov skupne kmetijske politike, odzivov na predloge nove SKP kot možne vsebine navedli še: organizacije proizvajalcev, davčno zakonodajo s področja kmetijstva,  razpise za področje kmetijstva  ter poslovno sodelovanje, razmerja v verigi preskrbe s hrano ter medresorsko sodelovanje, skupna področja in vsebine več ministrstev in kmetijstva ter pomen koordinacija z ostalimi odbori KGZS za navedena vprašanja. 

Na sestanku je bila predstavljena tudi trenutna situacija pri sprejemanju vsebin nove skupne kmetijske politike, na tokratni seji pa se vsebine posameznih ukrepov in priprave strateškega načrta še niso dotaknili.

Nazaj

Prihajajoči dogodki