Za več vpliva na zemljiško politiko

Za več vpliva na zemljiško politiko

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zemljišča in gradnje, Pravo, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Za več vpliva na zemljiško politiko

Ustanovna seja strokovnega odbora za upravljanje kmetijskih zemljišč

V začetku aprila  je potekala ustanovna  seja Strokovnega odbora za upravljanje kmetijskih zemljišč pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predsednik odbora je Milan Unuk, podpredsednik pa Danilo Meolic. Preostali člani odbora so  Anton Čebular, Jani Čelan, Igor Kuralt, Šalej Klemen, Klemen Tajnik, Franc Vranetič in Anton Žnideršič. Strokovni tajnik odbora je Vojko Bizjak.

Predsednik KGZS Roman Žveglič je v nadaljevanju  odbor seznanil s trenutnim stanjem pri sprejemanju zakonodaje s področja kmetijsko zemljiške politike, ki jo pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prav tako so se člani odbora seznanili  s sklepi in stališči Sveta KGZS glede Predloga Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Iz razprav članov odbora je razvidno, da bo ključna aktivnost odbora v naslednjem mandatnem obdobju aktivno sodelovanje pri  spremembah zakonov s področja kmetijsko zemljiške politike, kjer mora biti uveljavljeno stališče večine članov KGZS. Program dela bodo člani odbora sprejeli na eni od naslednjih sej.

Nazaj

Prihajajoči dogodki