Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027

Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pričakuje celovit predlog intervencij in dovolj časa za obravnavo.

Ključne besede: SKP, strateški načrt, finančni okvir

Po obširni razpravi in predstavitvi novega predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 je bila prejšnji teden na sejmu v Gornji Radgoni predstavitev rezultatov javnega posvetovanja Strateškega načrta SKP 2023-2027. KGZS ob tem pozdravlja vladno odločitev, da nameni dodatna sredstva kmetijstvu, predvsem za naložbe za dobrobit živali, varovanje okolja in blaženje posledic podnebnih sprememb. Hkrati se zahvaljuje za posluh vlade za razumevanje resnosti položaja, v katerem je slovensko kmetijstvo in podeželje.

Včeraj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano deležnikom predstavilo okvirna izhodišča glede predvidene prerazporeditve sredstev. »Iz predstavljenega je razvidno, da je ministrstvo v določeni meri upoštevalo predloge zbornice in drugih nevladnih organizacij v kmetijstvu: Zveze slovenske podeželske mladine, Sindikata kmetov Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Kljub temu na KGZS ocenjujemo, da manjkajo bolj konkretni izračuni, zato pričakujemo, da bo le-te ministrstvo pripravilo v najkrajšem možnem času,« meni predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Pri tem opozori na nerazumno kratek čas za odziv, saj KGZS novega predloga ne more obravnavati na organih v tako kratkem času.

V prihodnjem tednu bo predlog finančnega razreza sredstev obravnaval Svet KGZS. »Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pričakujemo, da bo ministrstvo upoštevalo naše dodatne predloge, saj izhajajo iz poznavanja stanja in potreb na terenu. Tako bi najbolj smotrno uporabili sredstva, ki jih namenjata Evropska unija in Republika Slovenija za razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoj podeželja,« je pove Žveglič in dodaja: »Kmetje smo tisti, ki bomo strateški načrt nove skupne kmetijske politike morali izvajati in tudi živeti, zato je ključno, da smo tudi tisti, ki smo ustrezno in pravočasno obveščeni.«

Nazaj

Prihajajoči dogodki