Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodnji vina

Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodnji vina

JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodnji vina

Objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-18. V veljavo stopi v torek, 23. marca 2021.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, finančno nadomestilo, vino

Ta odlok podrobneje določa upravičence, pogoje, postopek dodelitve, način izračuna in najvišjo višino finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog in zmanjšanja obsega prodaje.

Objavljen je v Uradnem listu in ga najdete na povezavi TUKAJ.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 lahko snamete TUKAJ.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

  • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020;
  • 31. decembra 2020 je imel v registru prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog;
  • na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v osebnem  stečaju, stečaju ali likvidaciji;
  • na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

(2) Ne glede na prvo alinejo mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima z odkupovalcem grozdja sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja za proizvodnjo vina, 31. decembra 2020 v registru prijavljenih vsaj 5.300 kg grozdja letnika 2020.

(3) Za trajno poslovno sodelovanje iz prejšnjega odstavka se šteje, če je pogodba sklenjena vsaj za oddajo grozdja dveh zaporednih letnikov, od katerih je vsaj eden letnik 2020.

Na MKGP posebej opozarjajo na sledeče določbe:

  • Vinarji, ki so iz lastnega grozdja pridelali vsaj 4000 litrov vina letnika 2020 in izpolnjujejo pogoje za pridobitev nadomestila, ne oddajajo vloge za pridobitev nadomestila. AKTRP jim bo izdala informativne odločbe o dodelitvi finančnega nadomestila najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka.
  • Vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so to grozdje (ali del) oddali kleti s katero imajo sklenjeno pogodbo o trajnem poslovnem sodelovanju za oddajo grozdja (vsaj 2-letno), pa morajo za pridobitev nadomestila na AKTRP oddati vlogo najpozneje do 31. marca 2021. Vloga se nahaja v prilogi odloka, obvezno ji je priložiti tudi kopijo pogodbe s kletjo.
  • Upravičenec mora imeti na dan uveljavitve odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov. Zato je NUJNA poravnava obveznosti do FURS najpozneje v ponedeljek 22.3.2021, v kolikor te presegajo višino 50 eur.

VPRAŠANJA in ODGOVORI:

1) S terena smo že prejeli nekaj vprašanj kako naj ravnajo upravičenci, ki so del grozdja sami predelali v vino (več kot 4000 litrov), del grozdja pa oddali kleti na podlagi pogodbe o trajnem poslovnem sodelovanju.

Ti upravičenci bodo prejeli informativno odločbo z nadomestilom za izpad dohodka, ki ustreza delu površine iz katere izhaja grozdje, ki so ga sami predelali v vino, za tisti del površine, iz katere izhaja grozdje, ki je bilo oddano kleti, pa morajo vložiti vlogo na AKTRP.

Na primer: upravičenec obdeluje 3 ha vinogradov, na katerih je pridelal 20.000 kg grozdja; 10.000 kg grozdja je sam predelal v vino, 8000 kg je oddal kleti, 2000 kg pa je prodal končnim potrošnikom.

Postopek in višina podpore zanj je naslednja:

  • AKTRP mu bo izdala informativno odločbo za finančno nadomestilo v višini 1407,16 € (iz 50 % vinogradov je sam predelal grozdje v vino --> 1,5 ha x 938,11 €);
  • do 31.3. vloži zahtevek na AKTRP za 1,2 ha x 327,73 € = 393,28 € (iz 40 % površine vinogradov je grozdje oddal kleti).

2) Se izredna pomoč in temeljni dohodek izključujeta?

Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki