Ustanovna seja sveta OE KGZS Maribor

Ustanovna seja sveta OE KGZS Maribor

Delo organov KGZS  | 
Ustanovna seja sveta OE KGZS Maribor

Predsednik območne enote bo prihodnja štiri leta Venčeslav Senekovič, podpredsednika pa Marjan Podobnik in Anton Perko.

Ključne besede: območna enota KGZS Maribor

Ustanovna seja sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Maribor je potekala 11. februarja 2021.

Svet OE Maribor je potrdil mandate naslednjih svetnikov: Rok Damijan, Simona Hauptman, Rado Lobnik, Anton Perko, Marjan Podobnik, Bojan Protner, Boštjan Protner, Venčeslav Senekovič, Erna Skok. Izvedene so bile volitve za predsednika in oba podpredsednika. Za predsednika sveta OE je bil izvoljen Venčeslav Senekovič, za podpredsednika sveta OE iz 1. volilne skupine je bil izvoljen Anton Perko, za podpredsednika sveta OE iz 2. volilne skupine pa je bil izvoljen Marjan Podobnik. Predsednik KGZS Roman Žveglič je v nadaljevanju predstavil aktivnosti zbornice, katerim je sledila razprava. Svet OE je sprejel poziv za predlaganje kandidatov za člane odborov izpostav. Kandidature se zbirajo do zadnjega februarja na sedežu območne enote.

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki