Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo niso ustrezni

Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo niso ustrezni

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Poljedelstvo, Kmetijske podpore  | 
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo niso ustrezni

Ustanovna seja strokovnega odbora za sladkorno peso, predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov

Člani Strokovnega odbora za sladkorno peso, predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov so na prvi seji 12. maja 2021 izvolili vodstvo odbora. Za predsednika je bil izvoljen Miroslav Kosi, za podpredsednika pa Boris Gumilar. Strokovna tajnica odbora je dr. Dušica Majer.

Med aktualnimi vsebinami so člani razpravljali o predlogih intervencij sheme za okolje in podnebje (SOPO) in kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) za področje poljedelstva. Glede predlaganih novih podintervencij v SOPO in KOPOP je prevladovalo mnenje, da niso ustrezne in da gredo v smer zaviranja, ne pa spodbujanja kmetijstva. Z novimi ukrepi se bo po mnenju članov odbora konkurenčnost slovenskih pridelovalcev še dodatno poslabšala.

Zlasti motijo predlogi kot nprimer omejitev na uporabo samo ekoloških gnojil pri podintervenciji VOD, nekatere datumske omejitve in omejitve dušika na 30 kg/ha. Omejevanje dušika se jim zdi nesmiselno, saj s strokovnim gnojenjem, ko dodamo dušik ob pravem času in v količini, ki jo rastlina porabi, to ni problem za okolje.

Razpravljali so tudi o ohranitvenem kmetovanju in podintervenciji, ki prepoveduje oranje. Po njihovem pomeni takšen ukrep samo spodbujanje uvoza mehanizacije in zaviranje preizkušenih tehnologij. Iz izkušenj vedo, da je ukrep izvedljiv le na nekaterih tipih zemlje in pri nekaterih kulturah, marsikje pa ne.

V nadaljevanju so člani obravnavali program dela odbora v obdobju 2021 – 2024, ki so ga prejeli v obravnavo in ga bodo dokončno potrdili na naslednji seji. V programu je zastavljeno, da bo odbor obravnaval teme povezane s pridelavo, predelavo in trženjem sladkorne pese ter predelavo in skladiščenjem ostalih kmetijskih pridelkov. Vključeval se bo v reševanje aktualnih vprašanj s tega področja in v aktivnosti za vzpostavitev predelave sladkorne pese v Sloveniji. Posebej poudarjajo, da se bo odbor povezoval tudi z ostalimi strokovnimi odbori v okviru KGZS, še zlasti pri pripravi ukrepov SKP.

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle