RAZPIS: Za tri vrste naložb v akvakulturo

RAZPIS: Za tri vrste naložb v akvakulturo

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Ostale rejne živali  | 
RAZPIS: Za tri vrste naložb v akvakulturo

Razpisi bodo odprti predvidoma konec maja 

Ključne besede: razpisi, akvakultura

V pripravi so trije javni razpisi v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki bodo predvidoma odprti konec maja oziroma najkasneje v začetku junija 2021.

Gre za javni razpis »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« na katerem bo na razpolago 300.000 eurov nepovratnih sredstev, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« na katerem bo na razpolago 700.000 eurov nepovratnih sredstev ter javni razpis »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« na katerem bo na razpolago 700.000 eurov.

Programsko obdobje se počasi zaključuje, zato bo treba vloge na javne razpise čim prej pripraviti in oddati. Vnos in oddaja vlog je le v elektronski sistem in se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnih razpisov v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki