Trg rdečega mesa se lomi na plečih rejcev

Trg rdečega mesa se lomi na plečih rejcev

Ekološko kmetijstvo, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Govedoreja, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Prireja govejega mesa je zaradi neurejenih razmer na trgu v vse večjih težavah.

Prireja govejega mesa je zaradi neurejenih razmer na trgu v vse večjih težavah.

Ustanovna seja strokovnega odbora za goveje meso pri KGZS

Ključne besede: strokovni odbori, govedoreja, rdeče meso,

V drugi polovici marca je preko videokonference potekala ustanovna seja strokovnega odbora za goveje meso pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Seje so se udeležili člani odbora: Dominik Čevka, Danilo Fišer, Anton Ilc, Marija Klančnik, Dean Kokot, Urban Kramberger, Marjan Kramberger, Dejan Kuhar, Ciril Peternel in Gregor Ročnik. Za predsednika je bil izvoljen Dean Kokot in za podpredsednika Gregor Ročnik, strokovni tajnik pa je Jernej Vrtačnik. Ta je prisotne seznanil s stanjem v sektorju govejega mesa v Sloveniji in EU. Prisotni so po opravljeni predstavitvi razpravljali o ukrepih potrebnih za dvig odkupnih cen goveda, o pridelavi kakovostne osnovne krme in morebitnih spremembah Specifikacije Izbrana kakovost.

Dejan Kuhar je izpostavil, da kriza traja že od leta 2019 dalje in da obstajajo vzvodi, s katerimi bi lahko izšli iz krize. Rejci so deležni pritiskov tako s strani domačih kot tujih odkupovalcev. Predsednik KGZS Roman Žveglič je dejal, da vidi težave v živilsko predelovalni industriji in trgovcih. Prisotni so razpravljali tudi o kalkulacijski ceni Kmetijskega inštituta Slovenije in borzni ceni govejega mesa.

Člani odbora so razpravljali tudi o podatkih, predstavljenih na »Mesni konferenci«, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije, kjer je bilo prikazano razmerje med deležniki (rejec, živilsko predelovalna industrija, trgovina). Danilo Fišer je izpostavil, da smo na repu EU, da v Sloveniji prirejamo kakovostno goveje meso, ki se izvaža, uvažajo pa se surovine neznane kakovosti v velikih količinah, kjer ni kontrole. Meni, da pri uvozu mesa ni zadostne kontrole s strani UVHVVR.

Marijan Kramberger je izpostavil nadzor nad masnimi bilancami in nadzor na maloprodajnih mestih. Izpostavil je, da sta bila v štirih letih opravljena le dva nadzora in da so pri obeh ugotovili nepravilnosti. Predlagal je, da se v osveščanje vključi Zvezo potrošnikov Slovenije. Izpostavil je, da mediji ne objavljajo podatkov in nepravilnostih zaradi trgovskih podjetij.

Ciril Peternel je izpostavil, da imajo na njihovem območji klavnico, ki je v lasti zadruge. Ker so bili lansko leto kmetje prikrajšani za izpad dohodka in so dobiček kovale predvsem ŽPI in trgovina, so predlagali, da klavnica članom zadruge povrne del izpada dohodka. Strinjal se je s povečanjem nadzora na količinami in kvaliteto uvoženega mesa. Marija Klančnik je dodala, da so problem mesni izdelki, v katerih je neznana kakovost mesa. Predsednik zbornice je dejal, da podatki o tem, kaj uvažamo, obstajajo, opraviti je treba analizo stanja. Dogovoriti se je treba, kako bomo spremljali količine in cene govejega mesa. Izpostavil je, da je nadzor pri živih živalih ustrezen saj živali spremlja ustrezna dokumentacija. Dejal je, da bo KGZS članom SO posredovala Pravilnik o masnih bilancah.

Dominik Čevka je dejal, da obstajajo dobavnice, potreben je nadzor ustreznih institucij. Predlagal je, da bi se zagotovila sledljivost porekla na izdelkih do rejca. Nadalje je razprava potekala o Zakonu o javnem naročaju, kjer bi morali dati večjo težo kakovosti izdelkov in ne ceni.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!