O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in direktor Janez Pirc.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in direktor Janez Pirc.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je med ključnimi dosežki leta 2021 izpostavila uspešno delo pri prenosu znanja, sodelovanje pri pripravi predloga strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027, tvorno sodelovanje nevladnih kmetijskih organizacij in uspešno izvedena svetovanja ter projekti. V letu 2022 bo poudarek na oblikovanju primerne zakonodaje, zagotavljanju stabilnega delovanja javnih služb, promociji kmetijstva in nadaljevanju zastavljenega dela.

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je na današnji novinarski konferenci predstavilo aktualne razmere na trgu cen, dosežke dela preteklega leta in spregovorilo o načrtih zbornice ter prihodnosti slovenskega in evropskega kmetijstva. »Leto 2021 bo zgodovinsko, ker bo prvič po vstopu Slovenije v Evropsko unijo država namenila veliko več za kmetijstvo v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike, kot to zahtevajo evropski predpisi.

Seveda pa tudi naše zahteve ne bi bile uslišane, če ne bi skupaj stopile vse nevladne organizacije in po svojih močeh dodale kamenčke v ta mozaik. To je le še eno potrdilo, da s skupnimi prizadevanji, preseganjem ozkih lastnih interesov in odločnostjo lahko tudi kmetje nekaj dosežemo,« je ključno dogajanje v letu 2021 povzel predsednik KGZS Roman Žveglič. »Vse to postavlja pred nas veliko, morda še težjo nalogo: kako pripraviti strateški načrt skupne kmetijske politike tako, da bo denar dokaj pravično porazdeljen,« je še povedal Žveglič ter izrazil upanje, da se bodo razmere na trgu umirile in da bodo odkupne cene omogočile preživetje ter razvoj slovenskega kmetijstva.
Direktor KGZS Janez Pirc je pohvalil ekipo sodelavcev sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in poudaril: »Za uspešne rezultate dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, tako na strokovnem področju kot pri njeni zastopstveni vlogi kmetijstva in podeželja, so zaslužni številni posamezniki, ustanove in organizacije, ki delujejo znotraj zborničnega sistema ali z njim sodelujejo.«
Ob tem je izpostavil vrsto aktivnosti, s katerimi je zbornica v letu 2021 prispevala k uspešnemu delu pri prenosu znanja, ureditvi zakonodaje in dodatnih spodbud za kmetovanje, kot so strokovno in pravno svetovanje, različni uspešno izvedeni projekti, uspešna izvedba vnosa zbirnih vlog, selekcijsko delo v živinoreji, pridobitev finančne pomoči različnim panogam in drugo (več v priloženem gradivu za novinarje).
Glede načrtov za leto 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije tudi v prihodnjem letu prek vseh svojih struktur zastopala interese slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva, skratka celotnega slovenskega podeželja, slovenske predelovalne industrije, zadružništva in slovenskega potrošnika. Pozorno bodo spremljali vsa dogajanja povezana s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom in se nanje tudi prek strokovnih služb, voljenih organov, članstva KGZS in medijev ustrezno odzivali.

Video posnetek novinarske konference si lahko ogledate TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki