Znani novi datumi glasovanja v organe KGZS v letu 2020

Znani novi datumi glasovanja v organe KGZS v letu 2020

Delo organov KGZS  | 
Znani so datumi, ko bodo volitve v organe KGZS

Znani so datumi, ko bodo volitve v organe KGZS

KGZS je morala zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 razveljaviti že razpisane volitve v organe KGZS v letu 2020 (dan glasovanja za fizične osebe bi bil 17. maja 2020), saj zaradi sprejetih ukrepov volilnih opravil ne bi bilo možno izpeljati. Državni zbor RS je v 7. členu Zakona o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP, Uradni list RS, št 36/20) mandat organom KGZS, ki bi se iztekel konec junija, podaljšal do 1. novembra 2020.

Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na seji 29. maja sprejel  nov Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020, s katerim so se (ponovno) razpisale volitve v organe KGZS.

Kot dan glasovanja v skupini fizičnih oseb je določena nedelja,  4. oktober 2020. Na ta dan bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Predvidoma bo na voljo eno volišče v vsaki občini ter dodatna volišča glede na velikost območne enote in število članov, strukturo terena, ki ga pokriva, in dodatna merila, ki jih določi volilna komisija KGZS oziroma volilne komisije volilnih enot.

Za pravne osebe, ki volijo po elektorskem sistemu (vsaka pravna oseba – članica zbornice določi osebo – elektorja, ki glasuje v njenem imenu na volišču), je kot dan glasovanja določena sreda, 30. septembra 2020, od 9. do 17. ure. V vsaki območni enoti bo za volitve pravnih oseb na voljo eno volišče – predvidoma na sedežu območne enote. Na isti dan – 30. septembra 2020 od 9. do 17. ure – bo tudi edino možno predčasno glasovanje za fizične osebe, na istih voliščih, kjer bodo glasovali predstavniki pravnih oseb.

Kot dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 8. avgust 2020, kar pomeni, da od tega dne dalje začnejo teči roki, ki se štejejo od dneva, ki je določen za začetek teka rokov (rok za določitev volišč, rok za razgrnitev volilnih imenikov …).

Zelo pomembna roka, ki jih določa razpis volitev, sta tudi roka za vložitev kandidatur. V skladu z določbami Statuta KGZS je treba kandidature vložiti najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja. To pomeni, da bodo za pravne osebe pravočasne vse kandidature, ki bodo na sedež KGZS prispele do 5. septembra 2020 do 24.00, in za fizične osebe do 9. septembra 2020 do 24.00. Pri roku za kandidature je treba poudariti, da gre za rok dospetja, kar pomeni, da ni dovolj, če je kandidatura 9. septembra 2020 do 24.00 oddana na pošto, temveč mora biti do takrat na sedežu KGZS.

Vabimo vas, da si podrobne postopke vlaganja kandidatur in ostale pomembne informacije ogledate na spletni strani www.kgzs.si/volitve-2020 ter da se v čim večjem številu udeležite volitev in sami izberete svoje predstavnike v organih KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki