Volitve v organe KGZS 2020

Volitve v organe KGZS 2020

Delo organov KGZS  | 
Volitve v organe KGZS 2020

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Upravni odbor KGZS je 13. februarja 2020 sprejel  Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, št. 11/20).

Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 17. maj 2020. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 13. maj 2020. Kot dan, ko začnejo teči volilna opravila, je določen 21. marec 2020.

Od dneva razpisa volitev (21.3.2020) pa do dneva, ki je določen kot rok za vlaganje kandidatur (za pravne osebe 18. april 2020 do 24h, za fizične osebe pa 22. april 2020 do 24h),  se lahko vlagajo kandidature. Priporočeno je, da se vlagajo na obrazcih.

Opozarjamo, da velja rok dospetja, torej mora biti kandidatura do določenega datuma  do 24. ure na sedežu KGZS. Ne velja torej poštni žig, temveč prispetje na sedež KGZS.

Vložene kandidature bo pregledala volilna komisija KGZS in najkasneje 25. aprila (za pravne osebe) oziroma 29. aprila 2020 (za fizične osebe) objavila razglas potrjenih kandidatnih list oziroma kandidatur po vrstnem redu, ki bo določen z žrebom.

Komisija za sestavo volilnega imenika bo predvidoma v začetku aprila (najkasneje do 10. aprila 2020) razgrnila volilne imenike, v katere bodo zainteresirane osebe lahko vpogledale in tako preverile svoje članstvo.

Več o volitvah lahko izveste TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki