O programu dela in težavah kmetijstva

O programu dela in težavah kmetijstva

Delo organov KGZS  | 
O programu dela in težavah kmetijstva

Na prvi seji so se v začetku decembra zbrali člani Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk.

Upravni odbor KGZS se je tako na svoji prvi seji v novi sestavi seznanil z vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Pri tem je obravnaval pripombe, prispele do seje, in na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu dal tudi svoje pripombe. Tako je bila skupna ugotovitev, da je Zakon o kmetijstvu temeljni zakon slovenskega kmetijstva, zato člani upravnega odbora zahtevajo podaljšanje roka za javno razpravo,  in sicer za tri mesece od takrat, ko bo država uvrščena v »zeleno območje« oziroma da bo možno opraviti široko razpravo na terenu. Ker med gradivi zakona tudi ni osnutkov izvedbenih aktov,  ni mogoče pripraviti celovitih pripomb.

Prav tako se ne strinjajo s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih in pričakujejo obravnavo celotnega paketa zemljiške zakonodaje. KGZS je pripravljena dejavno sodelovati pri oblikovanju rešitev za celovito prenovo zemljiške zakonodaje.

Upravni odbor KGZS se je tudi seznanil z aktivnostmi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter zbornice pri pripravi predlogov ukrepov za financiranje iz Sklada za okrevanje. Pri tem upravni odbor pričakuje, da bodo projekti, ki so bili predlagani s strani kmetijskih nevladnih organizacij, v celoti upoštevani pri financiranju.

Predstavljene so bile tudi aktivnosti MKGP pri pripravi strateškega načrta SKP. Ker bo strateški načrt odločilno vplival na kmetijstvo v prihodnjih sedmih letih, Upravni odbor pričakuje, da bo zbornica ključen partner ministrstva pri oblikovanju modela in ukrepov skupne kmetijske politike za prihodnje programsko obdobje.

Sicer pa so člani Upravnega odbora med drugim obravnavali, potrdili in predlagali v sprejem Svetu KGZS Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021.

Člani Upravnega odbora KGZS so se  tudi seznanili in sprejeli programe dela ter finančne načrte kmetijsko-gozdarskih zavodov, Zavoda za certifikacijo gozdov, Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter trinajstih območnih enot KGZS. Omenjene programe so posredovali v sprejem Svetu KGZS, ki bo v drugi polovici decembra letos.

Nazaj

Prihajajoči dogodki