Ve se, kdo prideluje hrano

Ve se, kdo prideluje hrano

Delo organov KGZS  | 
Ve se, kdo prideluje hrano

Srečanje županov občin in direktorjev kmetijskih zadrug z območja delovanja območne enote KGZS Ptuj

Območna enota KGZS Ptuj in KGZS Zavod Ptuj sta v petek, 10. januarja, organizirala srečanje županov in direktorjev kmetijskih zadrug z območja Območne enote KGZS Ptuj, kjer je bilo govora o odnosu družbe do kmeta in kmetijstva nasploh.

Čedalje bolj se namreč zdi, čeprav je kmetijstvo zelo pomembna gospodarska panoga, da družba nima pozitivnega odnosa do kmetov in kmetijstva. Zavedati se je treba, da so kmetje tisti, ki pridelujejo hrano ter skrbijo za kulturno krajino in okolje, kakor tudi, da brez močnega podeželja mesta ne morejo obstati. Ključnega pomena za razvoj kmetijstva je torej usklajeno delovanje vseh dejavnikov, sodelovanje z roko v roki in z občutkom za sočloveka na eni kakor tudi na drug strani.

Nazaj

Prihajajoči dogodki