Končano glasovanje pravnih oseb, fizične na volišča v nedeljo

Končano glasovanje pravnih oseb, fizične na volišča v nedeljo

Delo organov KGZS  | 
Končano glasovanje pravnih oseb, fizične na volišča v nedeljo

V sredo, 30. septembra,  so predstavniki 1671 pravnih oseb – članic zbornice  volili svoje predstavnike v svet KGZS in v svete trinajstih območnih enot. Svoj glas so lahko oddali na trinajstih voliščih na sedežih območnih enot zbornice.

Po poročanju volilnih komisij volilnih enot je glasovanje potekalo brez posebnosti in zapletov. Volilni odbori bodo volilne skrinjice odprli v nedeljo, 4. oktobra, ko bo potekalo glasovanje fizičnih oseb. Po zaprtju volišč ob 19. uri se bodo začeli ugotavljati rezultati glasovanja. Predvidoma okoli 21. ure bo volilna komisija KGZS začela z ugotavljanjem neuradnih izidov glasovanja za obe volilni skupini – fizičnih in pravnih oseb.  

Fizične osebe so včeraj lahko glasovale na predčasnem glasovanju, v nedeljo, 4. oktobra, pa bodo glas lahko oddale na 255 voliščih po vsej Sloveniji, in sicer od 7. do 19. ure.

V svet KGZS kot najvišji organ zbornice bodo fizične osebe izvolile 41, pravne pa 13 predstavnikov. Uradni rezultati bodo predvidoma znani konec prihodnjega tedna, predvidoma konec oktobra pa se bo na ustanovni seji sestal novoizvoljen svet ter izvolil predsednika in druge organe zbornice.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle