Protesta ne bo, pogajanja se nadaljujejo

Protesta ne bo, pogajanja se nadaljujejo

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Gospodarjenje  | 
Od leve proti desni: predsednica ZKS Irena Ule, predsednik SKS Anton Medved, predsednik KGZS Roman Žveglič, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Janez Beja, predsednik ZZS Borut Florjančič, predsednica ZSPM Eva Golob

Od leve proti desni: predsednica ZKS Irena Ule, predsednik SKS Anton Medved, predsednik KGZS Roman Žveglič, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Janez Beja, predsednik ZZS Borut Florjančič, predsednica ZSPM Eva Golob

Predstavniki kmetijskih organizacij so z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić podpisali dogovor, na podlagi katerega za jutri napovedanega protesta ne bo. Pogajanja glede protestnih zahtev se nadaljujejo.

Ključne besede: protest, kmetje, pogajanja

Predstavniki kmetijskih organizacij so opoldne s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić podpisali dogovor o nadaljnjem tvornem sodelovanju za razrešitev 30-ih protestnih zahtev. Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije je glede izpolnitve sedmih prioritetnih protestnih zahtev povedal: "Jutrišnji protest smo odpovedali, ker smo na večino zahtev, šest od sedmih, dobili pozitivni odgovor."

Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je dejal, da je eden ključnih dosežkov dogovor glede vodnih zadrževalnikov: "S tem se maksimalno ščiti najboljša kmetijska zemljišča. V kolikor bo prišlo do posega na kmetijsko zemljišče, se individualno obravnava vsako kmetijo in se za vsako kmetijo naredi tudi sanacijski načrt." Druga pomembna zaveza ministrstva je, da bo vstop v ukrepe za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) možen tudi novim kmetijam. Tisti kmetje, ki se lani niso vključili, bodo sedaj imeli to možnost. Kmetje, ki so že v KOPOP ukrepu, pa bodo lahko povečali vključene površine. Pri zahtevi po izvzetju izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo (OMD) bo potrebno dodatno usklajevanje, saj je treba najti strokovno utemeljitev rešitev, da so to ne samo okoljski, ampak tudi sonaravni ukrepi in morajo biti zato v celoti izvzeti iz obdavčitve, je povedal Žveglič in dodal, da ta plačila zasledujejo okoljsko-podnebne cilje. Kmetijska ministrica se je prav tako zavezala, da bodo izplačila za ukrepe kmetijske politike za leto 2024, izplačana v enaki časovni dinamiki kot pretekla leta. Napredka še ni pri bilo pri zahtevi po znižanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.  

Kmetijske organizacije kmete pozivajo k enotnosti, saj bodo usklajevanja s kmetijsko ministrico in ostalimi pristojnimi ministri potekala vseskozi: "Če tisto, kar smo danes v dogovoru podpisali, ne bo izvršeno, se umikamo iz sporazuma in gremo na štartno točko," je še povedal Žveglič.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!