Zadnje protestne zahteve

Zadnje protestne zahteve

Delo organov KGZS  | 
Zadnje protestne zahteve
Kmetijske organizacije zahtevamo uresničitev zahtev do 15. 3. do 15. ure, sicer 19.3.2024 sledi vseslovenski protest kmetov.

Ključne besede: protest, zahteve, uresničitev

Kljub temu da se novo vodstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno pogaja s predstavniki kmetijskih organizacij, ni nobenih konkretnih rešitev. Prav tako ni nobenih konkretnih rešitev s strani drugih pristojnih ministrstev (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo). Dolgotrajno reševanje zahtev slovenskega kmetijstva ni krivda kmetov, zato združene in enotne kmetijske organizacije zahtevamo takojšnjo izpolnitev ključnih protestnih zahtev. Pogovori niso več dovolj.

V nadaljevanju navajamo sedem prioritetnih protestnih zahtev, ostale so na spodnjem linku.

 

1. IZKLJUČITEV OMD IZPLAČIL IZ OBDAVČITVE

 

2. UMEŠČANJE IN IZGRADNJA VODNE INFRASTRUKTURE TER KMETIJSKA DEJAVNOST

 

 3. SPREMEMBA UREDBE O PRAVILIH POGOJENOSTI

 

4. DOSTOPNOST IN DOVOLJ SREDSTEV ZA KMETIJSKO-OKOLJSKE PODNEBNE UKREPE

 

5. ZMANJŠANJE POPULACIJE ZVERI IN DIVJADI NA NOSILNO KAPACITETO OKOLJA

 

6. REDNA IN TAKOJŠNJA IZPLAČILA UKREPOV SKP - na raven preteklega obdobja

 

7. ZNIŽANJE PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

 

Celotne protestne zahteve: 

Protestne_zahteve_slovenskih_kmetov.pdf

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!