Obnova travne ruše poškodovane po divjih prašičih

Obnova travne ruše poškodovane po divjih prašičih

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Tehnološki list, Travništvo  | 

Predpogoj za kakovostno krmo na trajnem travinju je kakovostna primerno gosta travna ruša. Poleg tehnoloških napak, ki jih lahko naredi pridelovalec z nepravilno rabo ali gnojenjem, je v zadnjih letih vse več poškodb travne ruše zaradi divjih prašičev. V preteklih zimskih mesecih so divji prašiči naredili veliko škode na obsežnih travniških površinah, zato jih bo treba popolnoma obnoviti. Najobsežnejše škode beležimo na Krasu in v Brkinih.

Nazaj