Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije

Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 

Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije

Nazaj