Uporaba modularnega senzorskega sistema - Projekt Sesam

Uporaba modularnega senzorskega sistema - Projekt Sesam

Živinoreja  | 

Posneto na kmetiji Janeza Šebata v Smokuču na Gorenjskem. Šebatova kmetija je vključena v SESAm projekt, ki se izvaja v okviru Interreg Alpine Space programa. Cilj projekta SESAM je uvedba modularnih senzorskih sistemov, ki so prilagojeni potrebam malih in srednjih kmetij, ki jim omogočajo izboljšati konkurenčnost, dobro počutje živali, odpornost in dolgoživost živali. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka, zato smo zelo veseli, da so se odločili za vključitev v projekt in testiranje SESAM sistema.

Nazaj