Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Sloveniji

Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Sloveniji

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Govedoreja  | 

V zadnjih tednih je v medijih odmevala napoved prepovedi vezane reje na območju Evropske Unije, z letom 2028. Vezana reja je še vedno prisotna na veliki večini slovenskih govedorejskih kmetij, kar je predvsem posledica odloka cesarice Marije Terezije. Odlok je zahteval rejo živali v hlevih namesto paše živali, z namenom pridobivanja hlevskega gnoja, ki je bi potreben za dvig rodovitnosti njiv. Več o tem Stane Glač, terenski kmetijski svetovalec KGZS Zavoda NM TUKAJ.

Nazaj