Registracija teleta v Volos

Registracija teleta v Volos

Zbornica svetuje, Živinoreja, Govedoreja, Izobraževanje  | 

Predstavitev registriranja v sistem VOLOS in registracija telet v sistem VOLOS.

Predstavlja Aleš Valenčič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Nazaj