Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za pilotne projekte 2023

Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za pilotne projekte 2023

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 

Predstavitev podpor za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za pilotne projekte 2023

Nazaj