Spomladanska oskrba posevkov

Spomladanska oskrba posevkov

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo  | 

Prvi spomladanski ukrep ozimnih žit je običajno prvo dognojevanje z dušikom, ki ga odvisno od
vremenskih razmer opravimo konec februarja ali v začetku marca. Z dognojevanjem začnemo, ko se konča obdobje mirovanja in se začne spomladanska rast. Za žita velja, da je temperaturni prag za začetek spomladanske rasti pri temperaturah nad 4oC.

Nazaj