Aktualne informacije_februar 2022

Aktualne informacije_februar 2022

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Storitvene dejavnosti, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Zemljišča in gradnje, Kmetijske podpore  | 

Ekološka pridelava zelenjave, ukrepi ob pomanjkanju in visokih cenah mineralnih gnojil, kako do dovoljenj za uporabo vode v kmetijstvu, pomen poznavanja hranilne vrednosti voluminozne krme in optimizacija krmnih obrokov, aktualnosti s področja davčne zakonodaje in plačevanje prispevkov

Nazaj