REDNO LETNO USPOSABLJANJE DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020 (POSNETEK SPLETNEGA USPOSABLJANJA)

REDNO LETNO USPOSABLJANJE DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020 (POSNETEK SPLETNEGA USPOSABLJANJA)

Živinoreja, Gospodarjenje, Izobraževanje  | 

Gre za posnetek enega izmed 6-ih spletnih usposabljanj Dobrobit živali za leto 2020, ki jih je v prvi polovici meseca februarja 2021 izvedel KGZS - Zavod Novo mesto. Kot veste je ena izmed obveznosti kmetov, vključenih v ukrep Dobrobit živali, tudi udeležba na 4 urnem usposabljanja iz vsebin povezanih z dobrobitjo živali. Letos je bila izvedba teh predavanj nekoliko drugačna, zaradi še vedno trajajoče epidemije in sicer so bila predavanja izvedena v obliki spletnega seminarja. Posnetek je namenjen predvsem tistim kmetom, ki so vključeni v ukrep dobrobit živali in se niso mogli udeležiti spletnega seminarja. Teme povezane z dobrobitjo živali, so v sklopu 6- ih usposabljanj predstavljala zootehnika Vinko Merzel in Anja Mežan, teme s področja zdravstvenega varstva živali, pa veterinarja Iztok Rep in Igor Osterman.

Nazaj