Cenik za škodo po zavarovanih vrstah

Cenik za škodo po zavarovanih vrstah

Gozdarstvo in lovstvo  | 

V lanskem letu so po večkratnih pozivih zbornice le spremenili cenik škode po zavarovanih vrstah. Nov cenik je zamenjal starega iz leta 2008.

Žal pri nastajanju novega cenika KGZS ni bila povabljena k sodelovanju, čeprav smo leta 2008 dejavno sodelovali pri pripravi takratnega cenika.

CENIK

Nazaj