Priročnik za senene kmetije

Priročnik za senene kmetije

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja  | 

Namen priročnika je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavimo ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje.

Nazaj