Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Ložar

Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Ložar

Prašičereja, Gospodarjenje, Trženje in promocija  | 

Predstavitev pilotnega projekta "VPELJAVA ODBIRE PLEMENSKIH ŽIVALI NA PODLAGI KAKOVOSTI MESA PRI PASMI KRŠKOPOLJSKI PRAŠIČ" na kmetiji Ložar

Nazaj