Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico

Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico

Zbornica svetuje, Drobnica, Kmetijske podpore  | 

V okviru ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se izvaja tudi ukrep dobrobiti živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). Ukrep DŽ se tudi v letu 2019 izvaja v treh operacijah in sicer za prašiče, govedo in drobnico.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepa DŽ je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18, v nadaljevanju: uredba DŽ).

Nazaj