Prikaz številčenja telet

Prikaz številčenja telet

JSKS, Živinoreja, Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Izobraževanje  | 

Praktičen prikaz številčenja telet.

Tele mora biti označeno takoj po rojstvu oziroma pred premikom na drugo lokacijo, najkasneje pa do starosti 20 dni.
Ob izgubi ušesne znamke moramo to čimprej zamenjati z dvojnikom.

Predstavlja Aleš Valenčič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Nazaj