Navodilo za izvajanje koprološke analize

Navodilo za izvajanje koprološke analize

Zbornica svetuje, Govedoreja, Drobnica, Kmetijske podpore  | 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18) pri operaciji DŽ – govedo v četrtem odstavku 21. člena določa, da je za koprološko analizo potrebno vzeti en skupen vzorec blata za vsakih 20 govedi ne glede na kategorijo goveda. Pri operaciji DŽ – drobnica pa je v šestem odstavku 27. člena določeno, da je za koprološko analizo potrebno vzeti najmanj en skupen vzorec blata za vsakih 100 živali.

Nazaj