Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču (diabrotica virgifera virgiferaleconte) na gradacijo strun (elateridae) in drugih talnih škodljivih vrst v pridelavi koruze

Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču (diabrotica virgifera virgiferaleconte) na gradacijo strun (elateridae) in drugih talnih škodljivih vrst v pridelavi koruze

Varstvo rastlin  | 

Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču (diabrotica virgifera virgiferaleconte) na gradacijo strun (elateridae) in drugih talnih škodljivih vrst v pridelavi koruze

Nazaj