Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

JSKS, Živinoreja  | 

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme; Timotej Horvat, Boštjan Kristan in Ludvik Rihter; KGZS - Zavod Maribor

Nazaj