Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje

JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo  | 

Izvedba 2. dognojevanja v oljni ogrščici in pomen gnojenja z žveplom in borom ter drugimi mikroelementi pri prehrani oljne ogrščice in ozimnih žit

Nazaj