O vključitvi v socialna zavarovanja - april 2022

O vključitvi v socialna zavarovanja - april 2022

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala  | 

Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete

Kdo se zavaruje kot kmet

Kot kmet je lahko zavarovan vsak, ki:

- opravlja kmetijsko dejavnost (je član kmetije),

- se ne šola in ni prejemnik starostne, predčasne, vdovske ali invalidske pokojnine,

- je zdravstveno sposoben za opravljanje kmetijske dejavnosti (to dejstvo ugotovi služba medicine dela, in sicer na zahtevo kmeta, pred vključitvijo v socialna zavarovanja) in

- dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega družinskega člana znaša vsaj 4.894,06 eur na leto.

V primeru, da posameznik ne dosega v zadnji alineji navedenega dohodkovnega cenzusa, se lahko kljub temu vključi v socialna zavarovanja, in sicer prostovoljno.

Nazaj