Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme

Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme

Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 

S 1. januarjem 2006 veljajo nova pravila za higieno na področju pridelave hrane in krme. Smernice dobre  prakse v primarni pridelavi povzemajo zakonske zahteve omenjenih pravil v okviru primarne pridelave hrane in krme in poslov povezanih s primarno pridelavo hrane in krme.

Nazaj